top of page

#Worryless - Få styr på drift, data, medarbejdertrivsel, aftaler og økonomi med én samlet service.

#Worryless - Vi guider i hverdagen med at finde de rigtige løsninger, drift og aftaler som skaber værdi for jeres forretning og sikrer jeres investering i Microsoft løsninger.Vores analyser og løbende opfølgning sikrer at du har en cloud strategi og løsninger, der tilpasset jeres behov og baseret på de rigtige licenser, til en konkurrence dygtig pris.


Hvad er fordelen ved at Outsource IT og Økonomiopgaver?

Fordelene ved at outsource IT- og økonomiopgaver kan omfatte:

 • Fokus på kernekompetencer: Ved at outsource IT- og økonomiopgaver kan en virksomhed fokusere på sine kernekompetencer og frigøre ressourcer til at udvikle og forbedre sine primære forretningsaktiviteter.

 • Kosteffektivitet: Outsourcing kan ofte være mere omkostningseffektivt end at have en intern afdeling til at håndtere IT- og økonomiopgaver. Outsourcing giver også virksomheder adgang til ekspertise, som kan hjælpe med at opnå besparelser.

 • Forbedret kvalitet: Ved at outsource IT- og økonomiopgaver til specialiserede virksomheder, kan man opnå en højere kvalitet og ekspertise i opgaveløsningen.

 • Skalerbarhed: Outsourcing giver virksomheder mulighed for at justere og tilpasse deres IT- og økonomifunktioner i takt med virksomhedens behov og vækst.

 • Risikominimering: Outsourcing kan hjælpe med at reducere risikoen for fejl og overtrædelser af lovgivning og regulering ved at overlade opgaverne til specialiserede virksomheder, der har ekspertise på området.

Selvom der er mange indlysende fordele, har vi stor fokus på at afdække de faldgruber der ofte ses ved outsorcing af ydelser, da vi ønsker fuld gennemsigtighed i hvem der har bolden på hvilke opgaver for at der ikke opstår uhensigtsmæssige situationer i hverdagen:

Nogle af faldgruberne ved outsourcing af IT- og økonomiopgaver kan omfatte:

 • Tab af kontrol: Ved outsourcing mister virksomheden en vis grad af kontrol over de outsourcede funktioner. Det kan være en udfordring at sikre, at outsourcing partnere leverer de tjenester og ydelser, som de har aftalt.

 • Kulturelle og sproglige barrierer: Ved outsourcing til virksomheder i andre lande kan kulturelle og sproglige barrierer være en udfordring, især når det kommer til kommunikation og samarbejde.

 • Kvalitetsproblemer: Outsourcing kan medføre en risiko for kvalitetsproblemer, hvis den outsourcede virksomhed ikke leverer den forventede kvalitet eller ikke er i stand til at opfylde virksomhedens behov.

 • Kontraktlige udfordringer: Kontrakter med outsourcing partnere kan være komplekse, og det kan være en udfordring at sikre, at kontrakten er rimelig, og at begge parter har de samme forventninger og forstår deres respektive roller og ansvar.

Vi starter altid med en gennemgribende afklaring af en række fokus områder som sætter niveauet for vores serviceaftaler:
 • Hvor er I som virksomhed på jeres cloud rejse?

 • Hvilke ambitioner har for jeres cloud rejse?

 • Hvad giver mening at flytte i Microsoft cloud?

 • Hvad er jeres krav og ambitioner til sikkerhed og Secure Score?

 • Hvad er jeres krav og ambitioner til Rapportering?

 • Hvad er jeres krav til IT drift?

 • Hvilke lovkrav omkring data er I omfattet af?

 • Hvilke systemer er kritiske for jeres hverdag?

 • Hvad er jeres ambitioner for medarbejder trivsel?

 • og mange flere spørgsmål der sætter rammen for vores samarbejde.


Vores services indeholder guidet opsætning, drift og løbende support på:

 • Microsoft 365 tenant administration

 • Acronis Backup & Sikkerhed

 • Toolpack 365

 • Power BI

 • VIVA Goals


Dansk support og bestpractice fra +3000 mellemstore virksomheder er indbygget i vores løsninger og services.#Worryless - Vi guider og hjælper I hverdagen med at finde de rigtige løsninger, drift og aftaler som skaber værdi for jeres forretning og sikrer jeres investering i Microsoft cloud teknologi.

Comments


bottom of page