top of page

Udnyt forretningsdata og skab en rød tråd fra budget og rapportering med Excel og Power BI.

Alt hvad en økonomiansvarlig skal bruge for at styre budgetter og rapportering til bestyrelse, ledelse og organisation.Sådan integreres Dynamics 365 BC, e-conomic og Uniconta I budget og RapporteringHvordan laver man egne budget- og rapport definitioner der kan implementeres I Excel og Power BI?

Ofte kommer der løbende ændringer i kontoplanen og dermed i det eller de hierarkier, som rapporter eller budgetter er oprettet med.


Toolpack 365 har en integreret hierarkidesigner der automatisk viser nye konti efter en rapport eller et budget er oprettet. I designeren kan du lave dine egne grupperinger og totaler inden for hierarkierne.


Det betyder at de kan få unik reference, som kan anvendes til beregning af KPI’er.

Derfor hjælper Toolpack 365 dig ikke alene til at fange ændringer i økonomisystemet men også til at forstå og integrere ændringerne.
Udarbejd nemt driftbudget med udgangspunkt I historiske data eller simuleringsmodellerOprettelse af budgetmodeller til budgetansvarlige automatiseres med budgetforslag fra trends og udvikling i historiske data.

Budgetmodellerne kan opbygges med høj eller lav detaljeringsgrad efter behov. Det vil sige at du kan målrette og tilpasse dine budgetter til forskellige modtagere ud fra deres behov.

Det giver en fleksibel og nem budgettering der er direkte integreret i din rapportering. Samtidig giver det et solidt grundlag at beregne og danne målsætningerne for fremtiden ud fra.


Overvej dit formål grundigt

Vurdér grundigt hvilken værdi processen skal give og hvordan den nuværende proces lever op til dette. Det er vigtigt at budgettet er med til at forbedre styringen af virksomheden, så kort sagt, du skal have øje for dit formål.

Med Toolpack 365 har du mulighed for at implementere en budgetmodel eller et værktøj, som er dynamisk og skalerbart. så kan du hurtigt og enkelt kan tilpasse og opbygge budgetmodellen i forhold til virksomhedens løbende behov og målsætninger. Det bliver nemt at involvere organisationen som en integreret del af modellen, på den måde du opnår den bedste styring og forankring af budgettet i hele organisationen.


Nem månedsopfølgning til organisation, ledelse eller bestyrelse (Excel+ Power BI)


Udarbejd hurtigt rapporter med de rette informationer i den rette form til månedsrapportering. Du kan nemt kombinere tal og grafik i de mange standardskabeloner.


Med få klik kan du hente, bearbejde og præsentere finanstal og opnå et stærkt analyse- og beslutningsgrundlag.


Arbejd dynamisk med din kontoplan og opbyg din egen rapportstruktur. Opdatér, bearbejd og præsenter dine data fra økonomisystemet i én kørsel. Afvigelsesforklaring ved brug af drill down funktionalitet til finansposter. Generér let rapporter som måneds- og kvartalsrapport, estimater, ad hoc analyser og visuelle dashboards.

Sådan får du komplet likviditetsoverblik


Med den indbyggede likviditetsstyring får du mulighed for at se likviditetsvirkningen af driftsbudgetter og løbende forecast på en nem og smidig måde.


Det giver overblik over likviditetsvirkning og beregning af balanceeffekten, og udvider dit kendskab til påvirkningen af eventuelle betalingsstrømme og investeringer i dit budget.


Derfor får du med Toolpack 365 et styrket overblik over din betalingsevne og likviditetssituation.
Koncernrapportering og konsolidering af regnskabsdata på tværs af selskaber eller økonomisystemer


Toolpack 365 giver mulighed for automatisk at konsolidere fra forskellige regnskaber og få automatiske udregninger på baggrund af ejerskabsandele og valutakurser.


Både flere juridiske enheder, forskellige kontoplaner, ejerandele og valutaenheder kan konsolideres – tilføj eventuelt forskellige økonomisystemer eller data fra Excel.


Det frigør tid til du kan forholde dig til de konsoliderede data og medfølgende standardrapporter i stedet.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL TIL KONSOLIDERING:

Ikke alle selskaberne er ejet 100%: Kan man konsolidere således at kun 75% eller 90% indregnes i konsolideringen? Ja, vores koncern modul kan håndtere indregning af forskellige ejerandele pr. selskab, vi understøtter ligeledes valutaomregning (gennemsnitskurs til drift, ultimo-kurs til balance og fast-kurs til eks. budgetter). Kan man eliminere varelager, renter, fee, omsætning og øvrige poster i en elimineringsmatrix? Ja, elimineringer kan enten sættes op til at hente faktiske posteringer på udvalgte konti (automatisk eliminering) – eller man kan angive dem manuelt på de medfølgende elimineringsark (manuel eliminering). Nogle selskaber bruger Dynamics 365 BC, Dynamics Axapta (AX), Navision (NAV), C5, Uniconta eller e-conomic mens andre bruger lokale systemer, kan man indlæse data manuelt månedsvist vha. Excel? Vores løsninger kan automatisk hente data fra ovenstående ERP systemer, så vi laver integration til dem, der er muligt. De resterende kan vedligeholdes på et data-ark i Excel. Vi anbefaler ikke manuelle processer, men hvis ikke posteringer indlæses i et selskab i ERP-systemet, er dette den eneste mulighed for at medtage data fra systemer, der ikke er integration til i løsningen. Koncernen laver månedligt efterposteringer ind i selskaberne, der skal bruge til konsolideringen. Kan man det? Hvis efterposteringer laves i bogføringen, vil de automatisk komme med i dataudtræk – alternativt kan ovenstående elimineringsark fungerer som efterposteringsjournal som vil påvirke de konsolidere tal. Kunden har naturligvis selv ansvar for at efterposteringer laves korrekt. Koncernen har forskellige kontoplaner i de forskellige selskaber. Kan man det? Vi understøtter, at der kan mappes fra lokal kontoplan til en koncern struktur, alternativt kan der anvendes konto til konto konsolidering, hvis der er ensartet kontostruktur.Comments


bottom of page