top of page

Sådan forankres strategi i organisation og aktiviteter med målstyring, budget, OKR og forecast

Med Microsoft Power BI og målsætninger i Excel eller VIVA Goals kan du tilrettelægge en målstyringsproces der sikrer at indsatser og tiltag I hverdagen understøtter virksomheden strategi og planer.
Hvad siger trends og analyser om Medarbejder trivsel og involvering?

Det er et hurtigt udviklende område med flere nye tendenser. Nogle af de aktuelle og kommende tendenser inden for medarbejderens trivsel inkluderer:

 • Fjernarbejde: Med pandemien er fjernarbejde blevet en ny normal, og organisationer fokuserer på at skabe en gnidningsfri fjernarbejdsopplevelse for medarbejderne.

 • Medarbejdervelvære: Medarbejdervelvære bliver en prioritet for organisationer, med fokus på at fremme den fysiske, mentale og emotionelle trivsel.

 • Personliggørelse: Organisationer investerer i teknologier og praksisser, der gør det muligt for dem at personalisere medarbejderens oplevelse, tilpasse den til individuelle præferencer og behov.

 • Medarbejderengagement og feedback: Medarbejderengagement og feedback bliver mere kritisk for medarbejderens oplevelse. Arbejdsgivere søger måder at indsamle og handle på medarbejderfeedback for at forbedre den samlede oplevelse.

 • Diversitet, ligestilling og inklusion: Betydningen af diversitet, ligestilling og inklusion på arbejdspladsen bliver stadig mere anerkendt. Arbejdsgivere tager skridt til at fremme en mere inkluderende arbejdsmiljø og tackle eventuelle uligheder i medarbejderens oplevelse.

 • Kunstig intelligens og automation: Integrationen af AI og automation på arbejdspladsen forventes at blive mere udbredt, med fokus på at forbedre effektiviteten og effektiviteten af medarbejderens oplevelse.

 • Medarbejderens trivsel som konkurrencefordel: Medarbejderens oplevelse bliver stadig mere anerkendt som en nøgleforskel og en konkurrencefordel for organisationer. Arbejdsgivere investerer i at skabe en positiv medarbejderopplevelse for at tiltrække og fastholde talent.
Sådan forankres strategi I hverdagen med OKRs

OKRs (Objectives and Key Results) er en mål- og resultatorienteret metode til strategiforståelse og opfølgning. OKRs giver en struktureret tilgang til at definere, kommunikere og måle organisationens mål og resultater. OKRs består af klare, specifikke og målbare objektiver (Objectives), kombineret med nøgleresultater (Key Results), der definerer, hvordan målene vil blive opnået.

For at forankre strategi i hverdagen med OKRs, bør følgende trin overvejes:

 • Afstem målene: Sørg for, at OKRs er afstemt med organisationens overordnede strategi og mål.

 • Kommunikér målene: Kommunikér OKRs på en sådan måde, at alle medarbejdere er klart informeret om organisationens mål og deres rolle i at opnå dem.

 • Integrér OKRs i hverdagen: Integrér OKRs i dagligdags opgaver og beslutningsprocesser, så de bliver en integreret del af hverdagen.

 • Opdater og justér: Continuer med at opdatere og justere OKRs, så de altid er relevante og passer til den aktuelle strategi og forretningssituation.

 • Følg op og rapportér: Følg op på OKRs regelmæssigt og rapportér fremskridt til alle involverede parter.

Ved at følge disse trin kan organisationen opnå en stærk forankring af strategi i hverdagen med OKRs, hvilket vil føre til en mere fokuseret, målrettet og resultatorienteret organisation.


Hvad er Microsoft VIVA Goals

Microsoft Viva Goals er en del af Microsofts Viva platform, som er en integreret løsning til HR og arbejdslivssamarbejde. Viva Goals er en funktion inden for Viva platformen, der giver ledere og medarbejdere mulighed for at oprette, dele og følge op på personlige og professionelle mål. Funktionen giver brugerne mulighed for at definere og opdatere mål, dele fremskridt med andre, og få feedback og støtte fra ledere og kolleger. Dette bidrager til en kultur, hvor medarbejdere kan føle sig engagerede og fokuserede på deres professionelle udvikling og fælles målsætninger.


Kan man koble data fra sit økonomisystem sammen med OKR og Forecast?

Ja, det er muligt at koble data fra et økonomisystem sammen med OKRs (Objectives and Key Results) og Forecast. Dette kan gøres ved hjælp af integrationsplatforme, der automatisk overfører relevant data mellem de forskellige systemer.


Ved at koble data fra økonomisystemet sammen med OKRs og Forecast med Toolpack 365 kan man opnå en mere præcis og opdateret opfølgning på organisationens mål og resultater. Dette kan også bidrage til at gøre beslutningsprocessen mere informeret og data-drevet, og kan hjælpe med at opdage muligheder og udfordringer, som ellers kunne have gået ubemærket hen.


Det er dog vigtigt at overveje, at koblingen mellem systemerne skal være sikker og korrekt, så man kan være sikker på, at den data, man modtager, er nøjagtig og relevant. Derfor bør man sørge for at vælge en pålidelig integrationsplatform, der er i stand til at overføre data på en sikker og korrekt måde.


Hvordan sikrer man at status på Mål og aktiviteter er tilgængeligt for alle I organisationen?

For at sikre, at status på mål og OKRs (Objectives and Key Results) er tilgængeligt for alle i organisationen, kan man anvende følgende best practices:

 • Kommunikér målene: Kommunikér målene og deres status til alle medarbejdere regelmæssigt, så de har en klar forståelse af organisationens mål og deres rolle i at opnå dem.

 • Brugervenlig platform: Vælg en brugervenlig platform som VIVA Goals, der gør det nemt for alle at se status på målene, følge fremskridt og få adgang til relevant information.

 • Visuel præsentation: Brug visuelle elementer som grafer, diagrammer og andre rappresentationer for at gøre status på målene mere overskuelig og forståelig.

 • Regelmæssige opdateringer: Opdater status på målene regelmæssigt, så alle har adgang til den nyeste information.

 • Styr på fremskridt: Hold styr på fremskridt og opdater status, så det er nemt at se, hvor langt man er kommet og hvor man stadig har brug for at fokusere indsatsen.

 • Feedback: Giv og modtag feedback om status på målene, så alle har mulighed for at bidrage til opnåelse af målene.

Ved at følge disse best practices kan organisationen sikre, at status på målene og OKRs er tilgængeligt for alle i organisationen, hvilket vil føre til en bedre samarbejds- og beslutningskultur og en fokuseret indsats mod målene.コメント


bottom of page